Så här går trädgårdsplaneringen till:

Vi startar med ett hembesök där vi tillsammans pratar igenom era behov. Vi använder TRÄDGÅRDSFORMS Checklista och Stilguide. Till hembesöket behövs en aktuell tomtkarta.

Hembesöken i Stockholm är kostnadsfria. Mötet tar ca 1,5 timme, först därefter tar ni beslut om hur ni vill gå vidare. Jag har kontakt med markanläggare som sedan kan ta planerna vidare  till färdig trädgård.

IDÉSKISS 12500 KR

TRÄDGÅRDSFORMS IDÉSKISS är en svart/vit, skalenlig ritning med förklarande text. Trädgårdens rum och funktioner ritas ut men utan detaljerade växtförslag eller materialval. Tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande design och karaktärsdrag.

 • Förhandsskiss med möjlighet till revidering vid ett tillfälle innan ritningen färdigställs.
 • Idéskissen skickas via mail.

Idéskissen passar bra när du behöver hjälp med trädgårdens struktur och form men vill fylla på innehållet själv.

 

IDÉSKISS MED VÄXTFÖRSLAG 18500 KR

 • Svart/vit, skalenlig ritning som visar trädgårdens olika rum, funktioner och växter.
 • Växtförslag där växterna anges med svenskt artnamn.
 • Sittplatser, altaner, gångar, parkering mm finns inritat och anges efter typ av material (ex marksten, grus, trädäck)
 • Spaljéer, pergola, förråd mm finns inritat. Utformningen av konstruktionerna gör du själv.
 • Förhandsskiss med möjlighet till revidering innan ritningen färdigställs.
 • Materialet levereras via mail samt per post.

Idéskiss med växtförslag är alternativet om du vill ha en plan att själv arbeta vidare med.

Detaljerad växtbeskrivning, material-/markbeläggningsförslag och belysningsplan kan köpas till separat.

 

TRÄDGÅRDSFORMS BASRITNING 28500 KR

 • En st. skalenlig materialritning och en st. planteringsritning med trädgårdens olika rum, funktioner och växter.
 • Växtförteckning med svenskt växtnamn samt generell kvalitet/storleksinformation.
 • Markbeläggning anges med sort & storlek och är ett bra underlag vid åtgångsberäkning.
 • Belysningsplan som visar placering av trädgårdsbelysning, förslag på armatur, effekt/styrka och antal.
 • Förhandsskiss med möjlighet till revidering innan ritningen färdigställs.
 • Materialet levereras per post och mail.

Ska du ta hjälp av en anläggare är basritningen ett bra arbetsunderlag. Den är även bra inför offertförfrågan.

 

TRÄDGÅRDSFORMS KOMPLETTA PLANERING 35500 KR

 • Svart/vit, skalenlig material- och planteringsritning med trädgårdens olika rum, funktioner och växter.
 • Färglagd illustrationsritning som ger dig en helhetsbild över din färdiga trädgård.
 • Detaljerad växtförteckning med svenskt/latinskt växtnamn, kvalitet/storlek, växtbilder, antal/cc-mått och kan användas som inköpslista. Utförliga planterings- och skötselanvisningar. Skötselkalender samt anvisningar för andra särskilda behov.
 • Markbeläggning anges med sort & storlek och är ett bra underlag vid åtgångsberäkning.
 • Konstruktioner som t ex pergola, spaljéer, förråd finns inritat med förslag på utformning, i form av bilder, skisser eller detaljritningar.
 • Belysningsplan som visar placering av trädgårdsbelysning, förslag på armatur, effekt/styrka och antal.
 • Förhandsskiss med möjlighet till revidering innan ritningen färdigställs.
 • Materialet levereras per post och mail.

Trädgårdsforms kompletta ritning är perfekt för dig som kommer att ta hjälp av anläggare och vill ha ett gediget material, där allt finns med!

 

Trädgårdsform planerar även gårdar och grönområden för bostadsrättsföreningar, kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.  Trädgårdsform kan även hjälpa dig med rådgivning i din trädgård, planering på distans, föredrag och mycket mer. Läs mer om tjänsterna här.

 

Priserna gäller inkl moms, fr o m 2016-03-06, för trädgårdstomt upp till 1.200 kvm, inom Stockholm. För andra storlekar och läge, begär pris.