En sittplats blir till i trädgårdens undangömda hörn.