Händelserik trädgård i skärgårdstad

” Vilket lyft det blev för vår tomt, från mitten av 1970-talet, med de nya murarna, välplanerade stenpartierna och gångstigarna samt alla de nya växterna som tillsammans med några bevarade gamla och kära buskar och träd bildar en harmonisk enhet och inramning av villan! Nu väntar vi på våren och sommaren för att kunna njuta av blomsterprakten och allt det nya” 

-Tack Susanne.

Hälsningar Sirkka och Pentti.

[widgetkit id=890]