Japan möter skärgård

Strandkänsla och japanskt sparsmakat. Det var uppdraget10464069_798379136864001_6370164995921278114_n
när Susanne Andersson designade radhustomten.

Tidning nr 1. oktober 2015

Läs hela artikeln här