Naturen inspirerar i Japanska trädgårdar

Tempelträdgården vid TenryujiTenryuji temple (12) Tenryuji temple (11) Tenryuji temple (10) Tenryuji temple (9) Tenryuji temple (6) Tenryuji temple (1)