Så får du en upphöjd rabatt

En upphöjd rabatt är både lättarbetad och vacker.

 Nivåskillnaden gör att växterna trivs bättre.

 Nr 3  2012 14 maj

 

Läs hela artikeln här