Examensprov på Nordiska Trädgårdar 2014 Svenska Trädgårdsdesigners har ritat underlaget.