1 Svenska trädgårdsdesigners i samarbete med trädgårdsanläggarna